Indsatsplan Massevaccination - SPC

Udarbejdet af: Områdeleder Iben Tulstrup Kristensen
Godkendt af: Centerleder Kirsten Slumstrup
Dato: 18. december 2013

Situation

Udbrud af smitsom sygdom kan medfører behov for vaccination i større målestok og kræver hurtig handling.  

 

Alarmering

Sundhedsstyrelsen underretter Silkeborg Kommune via Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral på 89 70 35 99.
Beredskabsdirektøren indkalder krisestaben.
Krisestaben underretter ledere for de berørte afdelinger. Den enkelte leder informerer herefter ud i egen organisation. 
 

Opgaver

Beslutningen om at vaccinere hele eller dele af befolkningen træffes af nationale sundhedsmyndigheder i den konkrete situation.
Silkeborg Kommune skal varetage vaccinationen af kommunens medarbejdere.
Sundhed & Omsorg planlægger og koordinerer massevaccinationen i Silkeborg Kommune. 
 

Handling

Sundhedsstyrelsen vil typisk anbefale vaccination af sundhedsfagligt personale i det kommunale sundhedsvæsen samt personale med særligt vigtige funktioner i den kommunale forvaltning, for eksempel brandmænd og pædagoger.
Udførelse:
1. Krisestaben udpeger vaccinationssteder.
2. Ledelsen for de berørte personalegrupper udarbejder navnelister over de medarbejdere, som skal vaccineres og aftaler tid og sted for vaccination
3. Sundhed & Omsorg bestiller vaccinen, sprøjter, kanyler og affaldsbeholdere til risikoaffald, så det er klar på vaccinationsstederne.

Vaccinationen kan eventuelt foregå på følgende adresser:
• Silkeborg, Brandstation Silkeborg, Kejlstrupvej 99C (Brand og Redning)
• Kjellerup, Brandstation Kjellerup, Søndergade 69 (Brand og Redning)
• Them, Toftevang plejecenter, Silkeborgvej 31 (Sundheds- og Omsorgsafdelingen)
• Gjern, Karolinelundcentret, Karolinelundsvej 15 (Sundheds- og Omsorgsafdelingen)
Valget af konkrete vaccinationssteder afhænger af hvor mange, der skal vaccineres, og hvilke grupper, der er tale om.

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for distribution af vaccine.
Kommunes sundhedsberedskab vil følge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og/eller Embedslægen, herunder retningslinjer for forebyggende indsats.
Borgere i risikogruppen skal henvende sig til egen læge og aftale nærmere om eventuel vaccination. 
 

Ledelse og organisation

Organiseringen vil afhænge af Sundhedsstyrelsens vejledning og rådgivning.
Den daglige leder for de afdelinger, som anbefales vaccineret er ansvarlig for:
- Udarbejdelse af lister over de medarbejdere som skal vaccineres
- Fremsendelse af lister til krisestaben
- At alle medarbejderne informeres om sygdommenes symptomer og smitteveje
Sundhed og Omsorg koordinerer indsatsen. 
 

Bemanding og udstyr

Vaccinationsstederne indrettes med borde, stole og beholdere til risikoaffald.
Sundhed og Omsorg udpeger vaccinationspersonale og sørger for vagtplaner med mere. 
 

Kontaktoplysninger

Centerleder Kirsten Slumstrup, tlf. 21 25 47 60

Centerleder Jes Svenninggaard, tlf. 24 88 39 61

Centerleder Jónhild Abrahamsen, tlf. 21 69 40 07