Indsatsplan - strømafbrydelse

Udarbejdet af: Tove Thomsen
Godkendt af: Lene Søgård
Dato: 29. november 2013

Situation

Strømmen forsvinder fra en administrationsbygning (Søvej 1 og 3, Østergade 1, administrationsbygningen i Them samt Jobcentret).

Dermed kan der ikke ske elektroniske arbejdsopgaver, og der kan evt. ske skade på IT-udstyr og programmer

 

Alarmering

En medarbejder fra en administrationsbygning orienterer rådhusadministratoren om strømsvigt. Rådhusadministratoren orienterer sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold.

Der alarmeres via telefon

 

Opgaver

Det er vigtigt med en hurtig udbedring, da strømsvigt har indvirkning på arbejdsopgaverne (ingen elektroniske arbejdsopgaver).

 

Handling

Rådhusadministratoren tager kontakt til Energi Midt for at få oplysning om årsagen og tidsrammen for udbedring af fejlen/skaden.

Rådhusadministratoren orienterer herefter IT-chefen om situationen. Endvidere orienteres kommunikationschefen, der videreformidler til borgmesteren og direktionen.

Forventes strømsvigt ud over samme dag, sørger rådhusadministratoren for at rekvirere nødstrømsforsyning hos Energi Midt.

Kan Energi Midt ikke levere nødstrømsgenerator, indkaldes ordførende direktør, ejendomschefen, beredskabschefen, personalechefen og sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold.

 

Ledelse og organisation

Sektionslederen af Rådgivning og Vedligehold leder indsatsen via rådhusadministratoren.

Ved strømafbrydelser ud over samme sag træder krisestaben sammen.

 

Bemanding og udstyr

Der involveres medarbejdere fra Rådgivning og Vedligehold samt Teknisk Service.

Der rekvireres evt. nødstrømsforsyning.

 

Kommunikation

Rådhusadministratoren sørger for, at alle berørte bliver orienteret om situationen.


Såfremt strømafbrydelsen varer ud over 1. dag, orienterer kommunikationschefen Midtjyllands Avis.

 

Kontaktoplysninger

Sektionsleder Søren Overgaard, Rådgivning og Vedligehold – tlf. 40 20 45 50
Rådhusadministrator Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30

Kontakt sker via telefon

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der skal være opmærksomhed mod madvarer, medicin m.v., der skal opbevares i køleskab/fryser.

Der er udarbejdet action card vedrørende etablering af nødstrømsforsyning.