Indsatsplan - skybrud eller anden kraftig regn

Udarbejdet af: Tove Thomsen
Godkendt af: Lene Søgård
Dato: 29. november 2013

Situation

Vejret har været voldsomt og medført skybrud eller anden kraftig regn.

Dette har medført oversvømmelse i bygningen og/eller på udenomsarealer.

Indsatsplanen retter sig mod de institutioner, der rammes af oversvømmelse, herunder institutionens børn, elever, beboere m.v.

Alarmering

Den, der opdager oversvømmelsen, skal alarmere Brand og Redning.

Brand og Redning alarmerer herefter sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold og sektionslederen for Teknisk Sektion.

De 2 sektionsledere alarmerer herefter eget personale (bygningskonstruktør og teknisk servicemedarbejder).

Den tekniske servicemedarbejder kontakter institutionslederen, hvis og når dette er nødvendigt.

Hver enkelt alarmeres telefonisk 
 

Opgaver

Du skal sikre, at skaden bliver minimeret mest muligt, herunder redde hvad reddes kan af bygninger, installationer og inventar.

Er der børn, beboere m.v. i bygningen, skal du sikre, at de flyttes til forsvarlige lokaler. 
 

Handling

Indendørs oversvømmelse

Brand og Redning sørger for egen indsats eller at bestille skadeservice-virksomhed til at opsuge vandet og opsætte affugter.

De tilstedeværende ved bygningen skal forhindre yderligere indtrængen af vand.

De tilstedeværende skal sikre, at bygninger, installationer og inventar tager mindst mulig skade.

Brand og Redning eller den af dem rekvirerede Skadeservice-virksomhed suger vand op samt sørger at affugte våde lokaler.

Bygningskonstruktøren og den tekniske servicemedarbejder sørger for istandsættelse af de ødelagte lokaler.

Udendørs oversvømmelse

Brand og Redning sørger for egen indsats eller bestilling af entreprenør eller skadeservicefirma. 
 

Ledelse og organisation

Ansvaret for at lede indsatsen er sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold.

Skaden løses i et samspil mellem Brand og Redning, Rådgivning og Vedligehold, Teknisk sektion samt institutionslederen.

Bemanding og udstyr

Som beskrevet under handling.

Brand og Redning eller Skadeservice-virksomheden sørger for vandsuger og affugter. 
 

Kommunikation

Institutionslederen underretter ledelsen i egen afdeling.

Om nødvendigt retter bygningskonstruktøren samt institutionslederen i samarbejde henvendelse til Midtjyllands Avis. 
 

Kontaktoplysninger

Brand og Redning - tlf. 89 70 35 99
Sektionsleder Søren Overgaard, Rådgivning og Vedligehold - tlf. 40 20 45 50
Sektionsleder Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30