Indsatsplan - orkan eller kraftig storm

Udarbejdet af: Tove Thomsen
Godkendt af: Lene Søgård
Dato: 29. november 2013

Situation

Vejret har været voldsomt og medført orkan eller anden kraftig blæst.

Dette har medført skade på bygning og/eller på udenomsarealer.

Indsatsplanen retter sig mod de institutioner, der rammes af oversvømmelse, herunder institutionens børn, elever, beboere m.v.

Alarmering

Den, der opdager skaden, skal alarmere Brand og Redning.

Brand og Redning alarmerer herefter sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold og sektionslederen for Teknisk Sektion.

De 2 sektionsledere alarmerer herefter eget personale (bygningskonstruktør og teknisk servicemedarbejder).

Den tekniske servicemedarbejder kontakter institutionslederen, hvis og når dette er nødvendigt.

Hver enkelt alarmeres telefonisk. 
 

Opgaver

Du skal sikre, at skaden bliver minimeret mest muligt, herunder redde hvad reddes kan af bygning, installationer og inventar.

Er der børn, beboere m.v. i bygningen, skal du sikre, at de flyttes til forsvarlige lokaler. 
 

Handling

Bygningsskade

Brand og Redning sørger for egen indsats eller for at bestille skadeservice-virksomhed til at forestå det nødvendige, herunder såfremt der tillige er vandskade.

De tilstedeværende ved bygningen skal så vidt det er muligt forhindre yderligere skade.

De tilstedeværende skal om muligt sikre, at installationer og inventar tager mindst mulig skade.

Skadeservice-virksomheden sørger for at hindre yderligere bygningsskade, herunder evt. vandskade.

Er der sket vandskade, sørger Brand og Redning selv eller via skadeservice-virksomheden for at opsuge vand med efterfølgende affugtning.

Bygningskonstruktøren og den tekniske servicemedarbejder sørger for istandsættelse af de ødelagte lokaler.

Skade på udenomsarealer

Brand og Redning sørger for egen indsats eller bestiller entreprenør eller skadeservice-firma. 
 

Ledelse og organisation

Ansvaret for at lede indsatsen er sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold.

Skaden løses i et samspil mellem Brand og Redning, Rådgivning og Vedligehold, Teknisk sektion samt institutionslederen.

Bemanding og udstyr

Som beskrevet under handling.

Brand og Redning eller skadeservice-virksomheden sørger for vandsuger og affugter. 
 

Kommunikation

Institutionslederen underretter ledelsen i egen afdeling.

Om nødvendigt retter bygningskonstruktøren samt institutionslederen i samarbejde henvendelse til Midtjyllands Avis. 
  

Kontaktoplysninger

Brand og Redning - tlf. 89 70 35 99
Søren Overgaard, Rådgivning og Vedligehold - tlf. 40 26 45 50
Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30