Indsatsplan - hærværk og terror

Udarbejdet af: Tove Thomsen
Godkendt af: Lene Søgård
Dato: 29. november 2013

Situation

Der bliver begået hærværk og terror mod administrationsbygningerne (Søvej 1 og 3, Østergade 1, administrationsbygningen i Them og Jobcentret).

Indsatsen retter sig mod medarbejdere, gæster og borgere.

 

Alarmering

Alarmer kan komme fra Brand & Redning, medarbejdere eller borgere.

Den medarbejder, der modtager alarmen, sørger for at rette henvendelse til Ejendomme, sektionslederen i Rådgivning og Vedligehold.

Sektionslederen sørger for at alarmere sektionslederen i Teknisk Service samt rådhusadministratoren.

Sektionslederen for Teknisk Service alarmerer egne medarbejdere.

Der alarmeres via telefon.

 

Opgaver

Der sørges for, at skaden, herunder følgeskader, minimeres mest muligt.

Ud over ødelæggelse på bygning og løsøre kan der være tale om forurening af drikkevand.

Focus er på sikkerheden for medarbejdere, gæster og borgere.

 

Handling

Krisestaben indkaldes. Brand & Redning inddrages.

De afdelingschefer, der er omfattet af hændelsen, indgår i et samarbejde med krisestaben.

Med udgangspunkt i den aktuelle hændelse tager sektionslederen af Rådgivning og Vedligehold samt den relevante bygningskonstruktør et overblik over skaden for hurtigst muligt at udbedre denne.

Om nødvendigt rekvirerer bygningskonstruktøren et skadeservicefirma.

Det vurderes, om der er behov for erstatningslokaler.

Forurening af drikkevand:

Ved forurening af drikkevand sørger rådhusadministratoren straks for, at ingen drikker af vandet.

Rådhusadministratoren sørger for rent drikkevand, enten ved kogepåbud eller vand på flaske. Ved større forurening kan nødforsyning ske via tankvogn.

Er der tale om forurening af drikkevandet tager rådhusadministratoren kontakt til embedslægen samt den pågældende drikkevandsforsyning.

 

Ledelse og organisation

Sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold sørger for at lede indsatsen.


Indsatsen løses i et samspil mellem Brand & Redning, Rådgivning og Vedligehold samt Teknisk sektion.

 

Bemanding og udstyr

Som beskrevet under handling.

 

Kommunikation

Er der tale om drikkevandsforurening skal samtlige medarbejdere i den/de omhandlede bygninger straks orienteres, herunder borgmesteren. Orienteringen foretages af rådhusadministratoren.

Ved andre former for hærværk og terror orienteres alt personale i de omhandlede bygninger, herunder borgmesteren.

Rådhusadministratoren kontakter politiet, såfremt Brand & Redning ikke har gjort dette forinden.

Sektionslederen for Rådgivning og Vejledning informerer Midtjyllands Avis.

 

Kontaktoplysninger

Ejendomschef Lene Søgård - tlf. 20 35 41 13
Sektionsleder Søren Overgaard, Rådgivning & Vedligehold - tlf. 40 20 45 50
Sektionsleder Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30
Rådhusadministrator, Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede medarbejdere.