Indsatsplan - bombetrussel

Udarbejdet af: Tove Thomsen
Godkendt af: Lene Søgård
Dato: 29. november 2013

Situation

Der modtages en bombetrussel i administrationsbygningen (Søvej 1 og 3, Østergade 1, det tidligere Them rådhus eller Jobcentret).

Indsatsen retter sig mod medarbejdere, besøgende og borgere, der befinder sig i den pågældende bygning.

Alarmering

Du modtager en bombetrusse.

Du forsøger at trække samtalen ud. Spørg evt. om
- Hvornår vil bomben sprænge
- Hvor bomben er anbragt
- Motivet til bomben
- Hvem der står bag handlingen

Samtidig med, at du snakker med vedkommende, forsøger du at give besked til din kollega, som kan tage action på at ringe til politiet.

Det aftales med politiet, om truslen skal tages alvorlig.

Hvis bombetruslen vurderes at være reel:

Medarbejderen kontakter telefonisk rådhusadministratoren samt vagten i den pågældende bygning.

Medarbejderen og kolleger sørger for at give besked til andre kolleger samt til ledelsen i de afdelinger, der er i den pågældende bygning.

Endvidere gives der besked til besøgende og borgere.

Der alarmeres ved råb samt via telefon.

Hvis bombetruslen vurderes ikke at være reel:

Du informerer telefonisk rådhusadministratoren, der i samråd med sektionslederen i Rådgivning og Vejledning vurderer, om der skal foretages handling, herunder hvilke. 

 

Opgaver

Den/de omhandlede bygninger skal forlades straks.

Medarbejdere sørger for at få gæster og borgere med ud.

 

Handling

Alle medarbejdere, gæster og borgere bevæger sig ud af bygningen.


Politiet samt Brand og Redning medvirker i opklaringen af, om der er en bombe i bygningen.

Det må forventes, at politiet rekvirerer specialuddannet personel.

 

Ledelse og organisation

Ansvaret for at lede indsatsen er sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold.

Skaden løses i et samspil mellem politi, Brand & Redning, Rådgivning og Vedligehold, Teknisk Sektion samt rådhusadministratoren. 
 

 

Bemanding og udstyr

Da medarbejderne skal forlade lokalerne, overdrages handlingerne til politiets samt Brand & Rednings instruktioner.

Evt. indgår sporhunde og ”rullemarie”.

 

Kommunikation

Rådhusadministratoren sørger for at informere borgmesteren samt direktøren for administrationsbygningerne.


Kommunikationschefen informerer Midtjyllands Avis.

 

Kontaktoplysninger

Sektionsleder, Søren Overgaard, Rådgivning og Vedligehold - tlf. 40 20 45 50
Rådhusadministrator, Poul Rey, Teknisk Service - 51 18 53 30 
Sektionsleder, Poul Rey, Teknisk Service - 51 18 53 30
Vagter i den pågældende administrationsbygning

Kontakten sker via mobiltelefon.

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede medarbejdere.