Action card - Brevterror

Udarbejdet af: Tove Thomsen
Godkendt af: Lene Søgård
Dato: 29. november 2013

Opgave

Der skal sikres størst mulig sikkerhed omkring modtagelse af brev eller pakke med hvidt pulver eller anden mistænkelig substands.

Indsatsplanen om brevterror understøtter dette action card.

 

Brevterror

Fold alle ud

Brevterror - hvem gør hvad

Hvem

Det er medarbejderen, der opdager eller formoder, at der er pulver i et brev eller en pakke, der har ansvaret for at videregive denne information samt foretager umiddelbar sikring.

Hvornår

Dette skal ske umiddelbart, når ovennævnte konstateres eller formodes.

Handling

Den pågældende medarbejder sørger for at

- lægge brevet eller pakken forsigtig fra sig
- får alle tilstedeværende i lokalet ud derfra
- får alle tilstedeværende til at blive uden for lokalet
- kontakter sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold.

Sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold orienterer rådhusadministratoren samt sektionslederen for Teknisk Service.

Rådhusadministratoren kontakter politiet samt Brand & Redning.

Der videre forløb aftales med politi og Brand & Redning.

Bemanding

Ovenstående personale.

Udstyr

Politi og Brand & Redning angiver, hvilket udstyr der skal anvendes.

Kontaktoplysninger

Sektionsleder, Søren Overgaard, Rådgivning og Vedligehold - tlf. 40 20 45 50
Sektionsleder, Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30
Rådhusadministrator, Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Øvrig personale må ikke komme i nærheden af det lokale, hvor brevet eller pakken findes.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Tove Thomsen
Godkendt af Lene Søgård den 29. november 2013