Indsatsplan - Brevterror

Udarbejdet af: Tove Thomsen
Godkendt af: Lene Søgård
Dato: 29. november 2013

Situation

Der modtages et brev eller en pakke med hvidt pulver eller anden mistænkelig substans i en administrationsbygning (Søvej 1 – 3, Østergade 1, administrationsbygningen i Them og Jobcentret).

Indsatsen retter sig mod medarbejderne.

 

Alarmering

Medarbejdere, der åbner post, kontakter sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold.

Sektionslederen sørger for at orientere rådhusadministratoren samt sektionslederen for Teknisk Service.

Kontakten sker via telefon.

 

Opgaver

Det skal undersøges, om der er tale om brev eller pakke, der indeholder Miltbrand.

 

Handling

Er der mistanke om, at brevet eller pakken indeholder Miltbrand, lægger du brevet forsigtigt fra dig.

Alle tilstedeværende forlader lokalet, som aflukkes/låses, men I forbliver på stedet uden for lokalet.

Sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold kontakter politiet samt Brand & Redning.

 

Ledelse og organisation

Sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold leder indsatsen.

Indsatsen sker i et tæt samarbejde med Teknisk Service og Brand & Redning.

 

Bemanding og udstyr

Det er alene ovennævnte medarbejdere, der deltager i handlingerne.

Alle øvrige skal holde sig på afstand.

Indholdet i brevet eller pakken skal undersøges på laboratorium.

 

Kommunikation

Sektionslederen sørger for, at lederen af den respektive afdeling samt borgmester og direktion bliver orienteret.

Kommunikationschefen orienterer Midtjyllands Avis.

 

Kontaktoplysninger

Sektionsleder Søren Overgaard, Rådgivning & Vedligehold - tlf. 40 20 45 50
Sektionsleder Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30
Rådhusadministrator, Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30
Kommunikationschef Hans Mogensen – tlf. 61 15 47 17

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede medarbejdere.