Indsatsplan - Brand eller eksplosion i administrationsbygninger

Udarbejdet af: Tove Thomsen
Godkendt af: Lene Søgård
Dato: 26. november 2014

Situation

Der opstår brand og/eller eksplosion i en af kommunens administrationsbygninger (Søvej 1 og 3, Østergade 1, administrationsbygningen i Them samt Jobcentret).

Indsatsen retter sig mod medarbejdere, besøgende og borgere, der befinder sig i den pågældende bygning.

Der er i bygningerne opsat flere eksemplarer af evakueringsinstruks for den enkelte bygning. 

 

Alarmering

Den medarbejder, der opdager branden, alarmerer brandvæsenet ved at aktivere brandtrykket.

Medarbejderen sørger for at give besked videre til andre kolleger samt til ledelsen i de berørte afdelinger.

Endvidere gives der besked til besøgende og borgere.

Alarmen sker automatisk via brandtrykket (der kommer lyd).

En kollega kontakter straks telefonisk rådhusadministratoren samt vagten i den brændende bygning. 

 

Opgaver

  • Du skal sikre, at branden minimeres mest mulig. Brug forhåndenværende slutningsmateriale. HUSK din egen sikkerhed.

  • Du skal sørge for, at evakueringsinstruksen følges.

  • Du skal sørge for, at alle forlader den brændende bygning. 

  • Rådhusadministratoren sørger for eventuelle erstatningslokaler.

Handling

Medarbejdere og ledelse forsøger at slukke branden eller alternativt at begrænse den ved at lukke vinduer og døre til brændende lokaler.

Alle medarbejdere, gæster og borgere bevæger sig ud af den brændende bygning.

Bærbare og mobiltelefoner - andet ? - tages med ud, så vidt det er muligt.

Det er ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanternes opgave at danne sig et overblik over, om alle er kommet ud.

Brand og Redning sørger for at rekvirere skadeservice-virksomhed til at forestå det nødvendige omkring oprydning m.v. efter branden.

Rådgivning og Vedligehold samt Teknisk Service sørger for det videre forløb, når der er overblik over brandskaderne. 

 

Ledelse og organisation

Ansvaret for at lede indsatsen er sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold.

Skaden løses i et samspil mellem Brand og Redning, Rådgivning og Vedligehold, Teknisk sektion samt rådhusadministratoren. 

 

Bemanding og udstyr

Som beskrevet under handling. 

 

Kommunikation

Se under opgaver.
Rådhusadministratoren informerer borgmesteren samt direktøren for administrationsbygningerne.

Sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold informerer pressen. Evt. inddrages informationschefen. 

 

Kontaktoplysninger

Sektionsleder Poul Rey, tlf. 51 18 53 30
Rådhusadministrator Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30

Kontakten sker via telefon. 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede medarbejdere.