Ekstremt vejr

Udarbejdet af: Projektleder Lotte Wrisberg
Godkendt af: Ken Engedal og Huno Jensen
Dato: 6. maj 2014

Situation

Vejret er eller varsles så ekstremt, at udgang måske frarådes, og bygninger og udenomsarealer kan blive skadet.

Der er risiko for at børn og personale ikke kan komme hjem eller frem til skolen/institutionen.

Alarmering

Ved forventning om ekstremt vejr annonceres dette i almindelige nyhedsmedier. Ved sådan annoncering holder den lokale ledelse sig løbende orienteret om lokale vejrvarsler gennem DMI´s hjemmeside eller SMS service.

Medarbejdere, der indgår i nødpasning, informeres om vejrvarsel og risiko for nødpasning.

Opgave

At iværksætte og informere om nødpasning - se den lokale plan for dette.

Handling

Legeplads og bygninger klargøres til ekstremt vejr i samarbejde med ejendomme og intern service.

Den lokale ledelse træffer på baggrund af varslinger og lokale forhold beslutning om, hvorvidt planerne for dagen opretholdes, eller der skal iværksættes nødpasning.

Beslutning om nødpasning oplyses til medarbejdere, som herefter iværksætter nødpasning efter planerne. Lokalt laves der handleplan for, hvordan forældre alarmeres, og hvordan der handles.

Forældre informeres om nødpasningsordning via aftalte digitale kontaktform og via regional radio.

Nødpasning afblæses via samme kanaler.

Hvis der er sket skade på bygningerne kontakt Brand og Redning.

Ledelse og organisation

Den lokale ledelse har ansvaret for børnenes tryghed og sikkerhed.

Den lokale ledelse træffer beslutning om nødpasning.

Bemanding og udstyr

Adgang til internettet og telefoner.

Kommunikation

Den lokale ledelse informerer straks beslutning om nødpasning til

  • Børne- og Familieafdelingen tlf. 8970 1710 og/eller
  • Skoleafdelingen tlf. 8970 1900

Forvaltningen sikrer overblikket over hvor, der er etaberet nødpasning.

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Medarbejdere, som varetager nødpasning på tidspunkter udenfor normal arbejdstid, lønnes efter overenskomstens regler.

Hvis medarbejdere på grund af vejrlig ikke udfører arbejde som aftalt, anvendes der afspadsering, ferie-fridagstimer, ferie eller omsorgsdage.

Det kan aftales med lederen, hvis medarbejderen indhenter timerne ved senere vikararbejde eller lignende.

Medarbejderen kan også trækkes i løn.

Alle har naturligvis pligt til at melde afbud, hvis man ikke kommer.