Dødsfald (Sorgplan)

Udarbejdet af: Projektleder Lotte Wrisberg
Godkendt af: Ken Engedal og Huno Jensen
Dato: 6. maj 2014

Situation

En medarbejder eller et barn er død.

Alarmering

Alarmen kommer fra familien, politiet. (De er de første, som får besked om, at en person er død).

Hvis dødsfaldet skyldes en ulykke på skolen/i institutionen, håndteres dette som en alvorlig ulykke/livstruende hændelse).

Opgave

Støtte de pårørende

Støtte børn/elever og kolleger i at bearbejde hændelsen.

Handling

Den lokale leder tager kontakt til afdødes familie for at aftale, hvad institutionen/skolen skal informere om dødsfaldet.

Personalet orienteres af den lokale leder.

Alle børn orienteres samtidig af kendte voksne. Børn/elever samles i organiseret samvær med hinanden og voksne, som en del af den psykologiske førstehjælp - se Krise- og psykisk førstehjælp.

Den lokale leder aftaler med den afdødes familie hvordan, institutionen/skolen deltager i begravelsen.

Den lokale leder informerer forældregruppen skriftligt om dødsfaldet. Indholdet i orienteringen er godkendt af hjemmet.

Ledelse og organisation

Indsatsen ledes af den lokale leder.

Kommunikation

Den lokale leder beskriver hændelsesforløbet for nærmeste leder i forvaltningen, så snart den akutte krisesituation er afværget.

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Nærmeste leder drøfter personalets håndtering af ulykken med de involverede.

Lederen skal være opmærksom på personalets reaktion og behov for krisehjælp.

Forvaltningen stiller sig til rådighed for personalets bearbejdning af situationen.

Se i øvrigt den lokale sorgplan.