Indsatsplan – vold og trusler

Denne indsatsplan er udarbejdet af
Mette Søndergaard Johannsen
Godkendt af Afdelingsledelsen den 14.10.2013

Situation

En medarbejder er udsat for vold eller trues hermed. Det kan være:
• Fysiske overgreb i form af bid, spark, slag osv.
• Trusler om fysisk/psykisk overlast

Medarbejdere, der har borgerkontakt er særligt udsatte. 
   

Alarmering

Alarmér din nærmeste leder.

Alle medarbejdere i Borgervejledningen og på Jobcentret kan alarmere vagterne via deres telefoner.

Der er desuden installeret alarm ved receptionsfunktionen på Rådhuset og denne går direkte til politiet.

I Sygedagpengeteamet og i Team Ydelse findes der endvidere et par telefoner, hvor vagterne kan alarmeres fra.

Når der trykkes på alarmen, går der et opkald til den interne vagt. I tilfælde af at vagtens telefon er slukket, vil opkaldet gå videre til Brand og Redning, som vil tilkalde det nærmeste politi.

Hvis du er i tvivl om, hvordan alarmerne fungerer eller hvor de findes, skal du kontakte din nærmeste leder. 
 

Opgaver

Sikring af, at den voldelige eller truende person passiviseres eller forlader stedet.

Handling

Medarbejderen:
Læs altid situationen.
Forsøg at forebygge situationen.
Påtal eventuel generende adfærd.
Hvis du føler det er nødvendigt, gå væk. Det er tilladt.
Tilkald evt. vagt via alarmknappen.
Tal med dine kolleger og leder om hændelsen.
Orientér nærmeste leder om alle former for vold. Udgangspunktet er, at overgreb mod ansatte politianmeldes og indberettes sammen med leder.
Fortæl om dine praktiske og følelsesmæssige behov.

Kollegaen:
Kollegerne bør reagere eller forblive tilstede, hvis en medarbejder/kollega er i situation, hvor det er usikkert, hvad der sker. Vær synligt tilstede. Grib ind hvis det føles rigtigt og skaf hjælp, hvis situationen udvikler sig.
Hvis det er nødvendigt så hjælp din kollega væk fra situationen.
Giv fysisk/psykisk førstehjælp hvis nødvendigt.
Hjælp med underretning af leder.
Den voldsramte må ikke lades alene.
Hjælp med arbejdsopgaverne og andre praktiske ting.

Lederen:
Mød op, hvis det er muligt.
Følg op på hændelsen.
Vurdér medarbejderens behov. Tilkald evt. krisepsykolog
Vurdér konsekvenser for borgeren.
Anmeldelse af hændelsen. Skal foregå senest 9 dage efter hændelsen ved evt. sygemelding.
Vurdér informationsbehov i organisationen.
Opfølgning for medarbejderen og kollegerne, -debriefing
Opfølgning på sikkerhedsmøder og morgenmøder - logbogen.
Tilbyd psykolog/ coaching hjælp.

Vagterne:
Vagternes opgave er, at komme medarbejderne til undsætning, ved at gribe ind og overtage situationen fra den truede medarbejder. Vagterne vil sørge for at fjerne den truende borger fra bygningen og evt. deltage i en debriefing af hændelsesforløbet. 

 

Ledelse og organisation

Indsatsen koordineres og ledes af den berørte medarbejders nærmeste leder.

Bemanding og udstyr

Ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant og sikkerhedsvagterne træder til efter behov.

Der kræves intet særligt udstyr. 
 

Kommunikation

Medarbejderen orienterer sin nærmeste leder.

Lederen vurderer informationsbehovet internt i organisationen.
Lederen følger op overfor medarbejderen og kollegerne, - debriefing.
Lederen orienterer på sikkerhedsmøder og morgenmøder - logbogen.

Det er ikke nødvendigt at kommunikere eksternt. 
 

Kontaktoplysninger

Silkeborg Politi 114 eller tlf. 87 23 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99

Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup, tlf. 21 33 75 35

Kontaktpersoner i de forskellige sektioner:

Rådhuset:
Sektionsleder Socialsektionen Maj-Britt Olesen, tlf. 23 23 22 63
Stabsleder Rasmus Salbøg, tlf. 20 11 56 28 

Jobcentret:
Simon Mæng, tlf. 20 59 83 84 

Jobkompagniet som helhed: 
Jens Laurids Jensen, tlf. 40 51 17 96

Jobkompagniet, Korshøjvej: 
Michael Højlund, tlf. 21 62 91 10 eller privat 30 28 33 53 

Jobkompagniet, Staghøjvej og Lillehøjvej:
Jan Møller Pedersen, tlf. 61 79 20 95 

Rusmiddelcentret:
Palle Havskov Jensen tlf. 29 16 10 11

Støtte- og Vejledningsteamet, Vestergade:
Lise Berthelsen, tlf. 51 41 86 79

Silkeborg Kommunes Krisestab via vagtcentral: 89 70 35 99

Kommunikation tlf. 89 70 13 41 eller

kommunikationschefen tlf. 61 15 47 17