Indsatsplan – brand

Denne indsatsplan er udarbejdet af
Mette Søndergaard Johannsen
Godkendt af Afdelingsledelsen den 14.10.2013

Situation

Der udbryder brand.

Alle medarbejdere og borgere er i dette tilfælde udsatte. 
   

Alarmering

Ring 112. Fortæl hvem du er, hvor du ringer fra og hvad situationen er.

Alarmér din nærmeste leder og din sikkerhedsrepræsentant.

Bed din leder og arbejdsmiljørepræsentant om, at tilkalde sikkerhedsvagterne.

Kontakt politiet.

 

Opgaver

Sikring af, at branden kommer under kontrol uden af nogen lider fysisk eller psykisk overlast.

Vurdering af, om hel eller delvis evakuering er nødvendig.

Handling

Det væsentlige for den som opdager branden er at ringe 112.

Udsæt ikke dig selv for risiko.

Forsøg at slukke branden med forhåndenværende slukningsmateriale.

Alternativt forsøg at begrænse den, ved at lukke vinduer og døre til brændende lokaler, men lås ikke.

Det elektriske lys tændes.

Fjern eventuelle trykflasker og kemikalieskabe.

Kolleger informeres om branden, så de kan forlade bygningen, og der gives besked til nærmeste leder.

Efter forsøg på at slukke eller begrænse branden, skal alle forlade bygningen. Sikkerhedsvagterne assisterer hermed – følg deres anvisninger.

Ledere og arbejdsmiljørepræsentant skal forsøge at danne sig et overblik over, om alle er kommet ud. 

 

Ledelse og organisation

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at forsøge at udføre ovenstående handlinger.

Sikkerhedsvagterne har ansvaret for, at evakuere alle medarbejdere og borgere.

Brandvæsenet styrer indsatsen efter ankomst.

 

Bemanding og udstyr

Ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant og sikkerhedsvagterne træder til efter behov.

Der kræves brandslukningsmateriale.

Kommunikation

Ledelsen informerer medarbejdere og borgere via e-mail, ZoomIN eller personlig kontakt.

Ledelsen kontakter Kommunikation.

Kommunikation tager kontakt til pressen, hvis Kommunikation vurderer, at det er nødvendigt.

 

Kontaktoplysninger

Silkeborg Politi 114 eller tlf. 87 23 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99

Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup, tlf. 21 33 75 35

Kontaktpersoner i de forskellige sektioner:

Rådhuset:
Sektionsleder Socialsektionen Maj-Britt Olesen, tlf. 23 23 22 63
Stabsleder Rasmus Salbøg, tlf. 20 11 56 28 

Jobcentret:
Simon Mæng, tlf. 20 59 83 84 

Jobkompagniet som helhed:
Jens Laurids Jensen, tlf. 40 51 17 96

Jobkompagniet, Korshøjvej: 
Michael Højlund, tlf. 21 62 91 10 eller privat 30 28 33 53 

Jobkompagniet, Staghøjvej og Lillehøjvej:
Jan Møller Pedersen, tlf. 61 79 20 95 

Rusmiddelcentret:
Palle Havskov Jensen tlf. 29 16 10 11

Støtte- og Vejledningsteamet, Vestergade:
Lise Berthelsen, tlf. 51 41 86 79

Silkeborg Kommunes Krisestab via vagtcentral: 89 70 35 99

Kommunikation tlf. 89 70 13 41 eller

kommunikationschefen tlf. 61 15 47 17